Ušteda energije sa čilerima – Telenor data center

Stručni konsultant sa strane investitora. Ušteda energije sa čilerima koji imaju slobodno hlađenje na freonskoj strani.

Direktno slobodno hlađenje bez dodatnog izmenjivača i minimalnog pada pritiska na isparivačku, manjeg od 0.5 bar.

Prilikom puštanja u rad čileri nikada nisu prešli 70% opterećenja kompresora.

Korišćenje freona 134a, vijčani kompresori.
Konfiguracija 5*750kV nominalne rashladne snage. Proizvođač Kerijer.

Ušteda energije sa čilerima – Telenor data center
Scroll to top