+381641320235        Knjeginje Ljubice, Beograd         ivan.glisic@hvacplus.rs

Delta Planet Niš

Završen projekat DPN. Tržni centar oko 40.000m2.

Funkcija: Rukovodilac projekta za instalacije KGH, odimljavanja, ViK, stabilne instalacije za gašenje požara.

40 klima komora Weger, sa rotacionim absorbcionim rekuperatorima.

Toshiba VRV sistemi, za sve lokale klimatizaciju održavaju ovi sistemi.

Grunsdfos požarne pumpe

Pumna stanica kišne kanalizacije sa održavanjem nivoa u pumpnoj jami, pumpe frekventno regulisane.

Delta Planet Niš
Scroll to top