Projekti

Ušteda energije sa čilerima – Telenor data center

Stručni konsultant sa strane investitora. Ušteda energije sa čilerima koji imaju slobodno hlađenje na freonskoj strani. Direktno slobodno hlađenje bez dodatnog izmenjivača i minimalnog pada pritiska na isparivačku, manjeg od 0.5 bar. Prilikom puštanja u rad čileri nikada nisu prešli 70% opterećenja kompresora. Korišćenje freona 134a, vijčani kompresori. Konfiguracija 5*750kV nominalne rashladne snage. Proizvođač Kerijer.

Scroll to top